h

Thuiszorg drama in Winterswijk

29 november 2015

Thuiszorg drama in Winterswijk

Na jaren van strijd is er nu een nieuw hoofdstuk in het thuiszorg drama in de Achterhoek.

TSN Thuiszorg, de grootste werkgever in de thuiszorg van Winterswijk en van de Achterhoek heeft surseance van betaling aangevraagd. Meestal is dit een voorbode van een faillissement.

Kosten en opbrengsten zijn zo uit evenwicht dat TSN naar eigen zeggen €6,- toelegt op elk uur dat er thuiszorg bij een cliënt wordt uitgevoerd. Met een faillissement komen 12.000 medewerkers zonder werk te zitten en 40.000 mensen zonder hulp.

Wat dit betekent voor cliënten in Winterswijk is vooralsnog niet duidelijk. De SP heeft inmiddels om uitleg gevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Na de onzalige plannen van de gemeenten en Sensire om thuishulpen massaal te ontslaan en als alfahulp aan het werk te zetten, ver onder de prijs, werden deze mensen door TSN overgenomen.

TSN, een volle dochter van het grote schoonmaakbedrijf Asito, zette verder stappen in de afbraak van de thuiszorg. Met “tarieven voor schoonmaak” in plaats van “thuiszorg tarieven” begon het een “race tot he bottom” die ze nu uiteindelijk fataal dreigt te worden.

Gemeenten werden lucratieve contracten voorgelegd en toen dit erg kostbaar bleek werden de salarissen van werknemers eenzijdig met 30% gekort. Hier stak de rechter afgelopen weken een stokje voor, met als gevolg een direct financieel probleem voor TSN.

SP Winterswijk ziet hiervoor een aantal verantwoordelijken:

  • TSN dat volop prijsdumping deed in de thuiszorg
  • Het rijk dat onvoldoende middelen ter beschikking stelt voor goede thuishulp
  • De gemeenten, waaronder de gemeente Winterswijk. Zij maken zich schuldig aan prijsdumping en aanbesteding op prijs en niet op kwaliteit.

De gemeente Winterswijk stimuleert zorgvragers via een PGB. (persoonsgebonden budget) thuishulpen via een alfahulp constructie in te schakelen. Dat is goedkoper voor de gemeente. Alfahulpen werken zonder CAO, hebben geen pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. De bezuinigingen worden simpelweg afgeschoven op de arbeidsvoorwaarden van de thuiszorg medewerkers. Een totaal asociaal systeem.

SP Winterswijk blijft strijden voor een goede thuiszorg en goede arbeidsvoorwaarden van de thuiszorg medewerkers. Wij eisen een oplossing voor cliënten en medewerkers.

De bezuinigingen moeten stoppen.

U bent hier