h

Agrarisch alternatief

10 oktober 2015

Agrarisch alternatief

Foto: SP

Op de vroege zaterdagmorgen lopen door het mooie buitengebied van Winterswijk is altijd de moeite waard, maar tijdens het werkbezoek van de SP fractie aan het gebied van de initiatiefgroep “Levensland” was dit een extra bijzondere ervaring.

Met groot enthousiasme werden we rondgeleid door de  eigenaren van het grondgebied achter Kotten. Waar voorheen het maïs manshoog groeide begint nu een andere variëteit aan plantengroei zichtbaar te worden.

Op het eerste gezicht staat alles door elkaar en lijkt het zelfs wat rommelig. Dit beeld verander al snel als de mensen aan het woord komen en er ideeën aan gekoppeld worden. Vanuit de visie dat ze een nieuwe vorm van voedselproductie willen creëren.

Door combinaties van gewassen en natuurlijke begroeiing toe te passen ontstaan een grote diversiteit aan  fruit, noten en groenten die juist door het bij elkaar zetten elkaar gezond houden. De huidige wijze van intensief bodemgebruik is destructief. De grond wordt uitgeput, de energie gaat uit de grond en  de monoculturen zoals die op dit moment worden toegepast zorgen voor een verzwakking van de soorten en verzwakking van de natuur als ecologische samenwerking.

Lopend door het terrein en sprekend met de eigenaren valt vooral op dat overal een gedacht echter zit. Niets gebeurt zonder doel en altijd met het hoofddoel; biodiversiteit en duurzaamheid in gedachte.

Zichtbaar wordt dat de verschillende gebiedjes die ontwikkeld worden rekening houden met de omgeving. De verschillende grondsoorten zoals deze in ons buitengebied te vinden zijn komen allen te samen in deze 3 hA en worden gebruikt om verschillen ecologische verbindingen zichtbaar te maken. Hierbij worden door de individuele gebruikers andere afwegingen en keuzes gemaakt, maar het doel wat voor ogen staat blijft gelijk voor allen.

Vanuit de gedachte van een gezonde samenleving en het stimuleren van innovatieve projecten binnen Winterswijk is dit voor de SP een voorbeeld van projecten die gestimuleerd zouden moeten worden. Niet alleen de gevestigde landbouw verdient een kans binnen onze gemeente (en daarbuiten) maar ook zeker dit soort initiatieven.

Wilt u zelf meer ontdekken en kennismaken met dit mooie project? Kijkt u eens op www.levensland.nl

Jeroen Rensen

U bent hier