h

Kruising Bataafseweg

25 september 2015

Kruising Bataafseweg

Foto: Wim Beestman

Op dinsdag 11 augustus, woensdag 12 augustus, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus bezoeken in totaal 11.000 mensen de Steengroeve, voor een voorstelling. Duizenden mensen fietsen naar de Steengroeve, nog eens duizenden mensen pakken de auto. Wat de meesten niet realiseren is, dat ze via het meest gevaarlijke kruispunt van Winterswijk gaan.

Het kruispunt Bataafseweg/Steengroeveweg is regelmatig het décor van een ongeluk, nog vaker een bijna ongeluk.  Een van de hoofdoorzaken is, hiet niet geven van voorrang, het over het hoofd zien van fietsers, of domweg met hoge snelheid over het kruispunt rijden.
Vanuit de buurt (Vossevelds belang) is er wel actie ondernomen (in de vorm van schriftelijk melden van het gevaar), maar tot op heden heeft dit niet veel opgeleverd. Ook probeert men steun te vinden bij de VV Vosseveld en de ruitervereniging.

Dinsdagmiddag had ik (Wim Beestman red.) om 16:00 uur met Rene afgesproken om spandoeken op te hangen bij het gevaarlijke kruispunt Bataafseweg/Steengroeveweg. Rene had een 3 tal spandoeken gemaakt, 2 met een felle groene, opvallende kleur. Ook had hij een oranje fiets, helemaal in de kreukels geregeld. Deze spandoeken werden op een in het oog springende plek neergehangen. Snel kregen we aandacht van voorbijgangers en omwonenden.

Er werden talloze, positieve gesprekken aangegaan. Besloten werd, om een maand later een enquete  onder de, direct in de nabijheid van het kruispunt, wonende bewoners te houden.
De enquete
Vrijdagavond tussen 18:30 en 20:30 uur zijn we met een 6-tal SP’ers langs de deuren gegaan. We hebben de bewoners van de Kloetenseweg vanaf de Super tot aan het kruispunt, vanaf de Molukse kerk tot aan het kruispunt, 1 adres vanaf het kruispunt, Bataafseweg richting molen, 5 adressen vanaf het kruispunt, Bataafseweg richt TRIAS, en Kloetenseweg richting Steengroeve (met een paar adressen Lageweg) aangeschreven dat we langs zouden komen. Besloten werd, ivm de zichtbaarheid, om eerst alle bewoners van de Kloetenseweg richting Steengroeve te “pakken”. De reacties waren overweldigend.  Iedereen zat vol  verhalen (en die waren niet positief) Er was niemand, maar dan ook niemand die niet was aangereden. Er kwamen heel wat verhalen en emoties los. Overal waar we aanbelden, werden we uitgenodigd om een bakje koffie te drinken en er eens rustig over te praten. I.v.m. tijdgebrek hebben we deze verzoeken afgeslagen. Sterker nog, nadat we de bewoners gesproken hadden, waren we te laat om de andere adressen langs te gaan. We hadden genoeg gehoord, van de direct betroffenen om een oordeel te kunnen vellen.
De volgende punten werden door de bewoners aangedragen:

1)    een rotonde, je moet echter wel bedenken, dat die groot genoeg moet zijn voor het vrachtverkeer van- en naar de Steengroeve. De infra structuur voor een rotonde schijnt er al te liggen. Ook een 5 meter van voormalig café de Kok en Lemkamp is eigendom van de gemeente.

2)    stoplichten (verkeerslichten)

3)    van de Bataafseweg een voorrangsweg maken. Echter de Bataafseweg is in zeer slechte staat en ook aan de smalle kant

4)    een paar bewoners vonden, dat het eigenlijk wel duidelijk is, maar wijten de voorvallen aan de automobilisten, die geen tijd hebben, druk zijn. Die met de telefoon aan het bekijken zijn, ipv op de weg te letten.
De ironie is, dat nog geen 2 dagen later (na de enquete) er wederom een aanrijding heeft plaats gevonden. Hoe lang nog, voordat het eerste dodelijke slachtoffer valt? Hopelijk nooit, hopelijk besluit de Gemeente om iets aan de gevaarlijke situtatie te doen.

Wim Beestman

U bent hier