h

Gastvrij Winterswijk

30 september 2015

Gastvrij Winterswijk

Europa heeft te maken met een grote stroom vluchtelingen die, vanuit een gevaarlijk en mensonterend oorlogsgebied gevlucht, een veilige plek zoeken. Ook Winterswijk heeft hier direct mee te maken. Fysiek door de aanwezigheid van het AZC, maar ook vanuit het morele besef dat we een helpende hand uit moeten steken naar deze vluchtelingen.

Vanuit de Winterswijkse politiek is er de behoefte te onderzoeken of we als gemeenschap meer kunnen doen voor hen die onze hulp en aandacht nodig hebben.

Voor de SP is het belangrijk dat deze vluchtelingen een menswaardig bestaan kunnen vinden. Dit is ook de reden waarom wij mee willen kijken naar mogelijkheden om extra opvang te verzorgen.

Voor ons is het wel van belang te kijken naar de voorwaarden waarin de mensen ontvangen worden. Is er sprake van noodopvang zoals we nu overal in Nederland en over de grens zien ontstaan, of houden we nu al rekening met een langer verblijf. Horen we de geluiden vanuit de Winterswijkse gemeenschap en  zoeken we naar oplossingen.

Voorwaarden zijn voor de SP een goede vorm van opvang, dus niet alleen een bed, wat brood en een dak boven het hoofd, maar ook het  verzorgen van onderwijs voor de kinderen, het begeleiden van een stuk integratie in de Nederlandse samenleving en een vorm van tijdsbesteding. Hiervoor schiet noodopvang in onze ogen te kort en zal er gekeken moeten worden naar een goede locatie en een goede samenwerking met het COA.

Ook voor de gemeente ligt hier een dringende taak om hier voorwaarden in te scheppen. zoals het op korte termijn voldoende sociale huurwoningen verzorgen zodat statushouders kunnen doorstromen en ook de huidige woningzoekenden een woning kunnen vinden.

De SP wil graag meewerken aan een goede opvang voor vluchtelingen, maar wel op een gelijkwaardige, menswaardige en solidaire manier. Zowel voor de vluchtelingen als voor Winterswijk zelf.

Dit vraagt inspanning van ons allemaal een mooie uitdaging om te laten zien hoe gastvrij Winterswijk is.

Jeroen Rensen
Fractie voorzitter SP Winterswijk

 

U bent hier