h

Zorgpetitie Red de Zorg

30 mei 2015

Zorgpetitie Red de Zorg

Foto: SP

Waarom deze petitie?

  • Goede zorg zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen wanneer het leven niet meer zo makkelijk gaat.
  • Goede zorg zorgt ervoor dat ouderen, gehandicapten, mensen met psychische problemen en kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen.
  • Goede zorg thuis voorkomt dat kwetsbare mensen eerder gebruik moeten maken van duurdere zorg in een instelling.

Deze regering sluit de toegang tot het verzorgingshuis af en bezuinigt tegelijk op de zorg thuis. Gemeenten krijgen meer zorgtaken voor ouderen, gehandicapten en kinderen. Meer taken dan ze aankunnen. Tegelijkertijd wordt er 3 miljard bezuinigd op de zorg aan de meest kwetsbare mensen. Als gevolg daarvan verliezen tienduizenden medewerkers in verzorgingshuizen, jeugdzorg, dagopvang en de thuiszorg hun baan. En vele kwetsbare mensen verliezen hun noodzakelijke zorg.

De plicht van het rijk en van gemeenten om voor hun inwoners te zorgen en het recht van kwetsbare mensen op zorg komt te vervallen. Mantelzorgers als familie, vrienden en buren moeten meer zorgtaken overnemen in de ‘participatiemaatschappij’. In onze samenleving zorgen we echter al voor elkaar en is professionele zorg van belang.

Foto: SP

SP Winterswijk draagt de zorg een groot hart toe en ging natuurlijk in op het verzoek van de opstellers van de petitie het FNV en de CNV om de straat op te gaan.

Foto: SP

Heeft u ons gemist? U kunt de petitie natuurlijk ook online tekenen. Gaat u daarvoor naar deze link

Red de zorg en steun de cliënten en de zorgmedewerkers in hun strijd voor een fatsoenlijke zorg. Teken de petitie

Foto: SP

U bent hier