h

Rond de keukentafel

14 april 2015

Rond de keukentafel

Als kind zaten we ieder avond rond de keukentafel. Tijdens de avondmaaltijd werden de belangrijke momenten van de dag besproken en waren we als gezin bij elkaar.

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom de keukentafel. Mensen die hulp nodig hebben krijgen bezoek aan huis om rond de keukentafel te vertellen welke hulp ze denken nodig te hebben en de wethouder, samen met de ambtenaren beslist welke hulp er door de gemeente geboden wordt.

De politiek wordt ook steeds meer een keukentafel. Gezellig rond de tafel bijpraten over wat er zoal gebeurt in Winterswijk en vooral luisteren naar de burger is het devies. Nieuwe inwoners worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen, in de commissie wordt er over verschillende zaken gesproken, maar echt tot de kern komen we niet. De inwoners en de commissie mogen hun zegje doen en de wethouder met de ambtenaren beslissen.

De lijst met besluiten van het college wordt dan ook steeds langer en de hoeveelheid te nemen besluiten en discussiepunten op de agenda van de raadvergaderingen wordt steeds minder. Dat steeds vaker raadsvergaderingen niet door gaan bij gebrek aan agendapunten is hier een direct bewijs van.

Dit baart ons als SP zorgen. Waar is de rol van de raad? De rol die controlerend moet zijn, kan steeds minder uitgevoerd worden. Door gemeenschappelijk beleid van meerdere gemeentes, door de beslissingsbevoegdheid van het college van B&W.

De raad moet het college controleren. Zij zijn immers aangesteld door de raad als dagelijks bestuur.

Maar ja, aan de keukentafel moet het toch vooral gezellig blijven. De coalitie immers houdt elkaar krampachtig vast en van onderlinge kritiek kan geen sprake zijn volgens het akkoord wat ze aan hun eigen keukentafel gesloten hebben. De oppositie moet maar zien hoe ze zich red, controleren is prima, maar wel volgens de maatstaven van het college.

Lijkt toch verdacht veel op het kabinet.

Jeroen Rensen

Fractie voorzitter SP Winterswijk

U bent hier