h

Woorden voor de bühne?

12 maart 2015

Woorden voor de bühne?

Foto: Rolight

Gisteravond was de publieke tribune overvol met belangstellenden. Als eerste werd er een petitie overhandigd aan wethouder Gommers vanwege de voortdurende toestand wat betreft Autopalace. Ten tweede waren er veel mensen aanwezig omdat punt 7 Plannen van aanpak en toekomstvisies van verschillende culturele instellingen op de agenda stond.

Twee insprekers stonden op de rol voor dit punt, mevrouw Christine Sloetjes, namens Stichting Muziek Winterswijk, en mevrouw Claudette Doup, namens de docenten van Boogie Woogie. Beiden hielden een gloedvol pleidooi voor het behoud van de culturele instellingen in Winterswijk. Volgens hen hebben de vele bezuinigingen als een bom ingeslagen. En hebben die bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs flink onder druk gezet. Boogie Woogie presenteerde een opvallend plan dat volgens mevrouw Doup brede en unanieme steun geniet.

Vervolgens waren de politieke partijen aan zet. Opvallend was de aanwezigheid van de heer van Nijkerken van Winterswijks Belang. Normaliter niet aanwezig bij de commissie ruimte greep hij de kans aan om een lange monoloog te voeren. De heer van Nijkerken onderkende dat de vele bezuinigingen de instellingen hard hadden geraakt en gaf toe dat het op deze wijze niet verder kon. De overige fracties hadden woorden van gelijke strekking, zij het dat D’66 wat kritischer was dan de anderen.

Maar hoeveel betekenen deze woorden? Komt er echt steun voor de instellingen of zijn het woorden voor de bühne? Voor een volle publieke tribune is het al gauw wat moeilijker om te zeggen waar je voor staat dan als er bijna niemand is. En zeker als al die mensen nu net juist voor dat punt aanwezig zijn.

Foto: Zulu

Feit blijft dat de bezuinigingen die in de vorige raadsperiode zijn doorgevoerd, en die doorlopen in de huidige, het werk zijn van het college met - jawel - ook de partij van de heer van Nijkerken. Dezelfde heer van Nijkerken die nu gloedvol stond te vertellen dat het zo niet verder kon. Dit overigens volledig in de sfeer van hun eigen verkiezingsprogramma, waarin wel werd gezegd dat goede voorzieningen essentieel zijn, maar waarna vervolgens werd nagelaten deze woorden in daden om te zetten. De vele bezuinigingen die de culturele instellingen hebben getroffen zijn hier getuige van.

Het CDA? In hun hele verkiezingsprogramma komt het woord cultuur 3x voor, 1) dat ze zorg willen voor cultuur, 2) dat mensen recht hebben op cultuur en 3) dat ze geen cultuur willen van controleren en afrekenen.. Echter op cultuurbeleid in Winterswijk is wel afgerekend, snoeihard en ook door het CDA in het college. 

De VVD dan? De partij van goed ondernemerschap en voorstander van privatisering. De Storm is geprivatiseerd maar dat heeft niet geleid tot betere resultaten. Ook zij hebben met de twee coalitiepartners keihard bezuinigd op de instellingen.

Wij van de SP zijn al jaren een voorstander van een rijk cultureel leven en dat er niet verder op bezuinigd kan worden. Daarom deden we dan ook een oproep aan de andere partijen om ons daarin te steunen. Ik ben alleen bang dat het een oproep wordt in het luchtledige, nu heeft iedereen de mond vol van het kan zo niet langer maar waarom dan eerst kapot bezuinigen? In het coalitieprogramma staat dat men staat voor gezonde toekomstbestendige culturele instellingen; helaas moeten wij dan constateren dat de laatste jaren de huidige coalitie daar niet echt aan heeft bijgedragen.

Mos Meijler, commissielid Ruimte en Financiën

U bent hier