h

Transitie een zorg van u een belofte van de SP

16 maart 2014

Transitie een zorg van u een belofte van de SP

De laatste weken horen wij steeds vaker de geluiden, hoe denken jullie nu over die transitie, hoe gaan jullie het dan aanpakken?

In de bijlage hieronder vindt u een brief van de WMO-raden die wij onderschrijven en hieronder een uiteenzetting hoe SP Winterswijk samen  met u hier oplossingen voor wil zoeken en vinden.

Wij als SP Winterswijk onderschrijven de gedachte van de 127 WMO raden volledig; zij weten waar ze over praten en als zij het geheel niet zien zitten, maar om meer tijd vragen dan denken wij dat de gemeenteraden deze visie ook moet ondersteunen!

Wij willen een duidelijk signaal afgeven dat er meer tijd nodig is om dit goed te regelen. We weten nog niet eens hoeveel geld er naar Winterswijk gaat komen.
Tot nu toe zijn alle gesprekken hierover leuk maar het is en blijft een feit dat wij niet weten wat er toegezegd kan worden en wie, wat of waar bezuinigd zal moeten omdat het geld gewoonweg niet genoeg zal zijn.
Het is ons te gemakkelijk om te zeggen het gaat wel lukken, het is ons te gemakkelijk om te zeggen: de burgers van Winterswijk hebben elkaar altijd al geholpen en zullen het nu ook gaan doen. Want daar gaat het met deze plannen zoals ze er nu liggen wel naar uit zien. U als burger zal het moeten doen! De hulp zal voornamelijk gebaseerd moeten worden op vrijwilligers en burenhulp.
Wij als SP willen eerst duidelijkheid vanuit Den Haag!
En die duidelijkheid moet nu heel snel komen anders zijn wij van menig dat er maar een oplossing is en wel deze.
Den Haag wij gaan dit niet doen zeker niet op deze manier !
Wij willen eerlijk en open communicatie met onze burgers en geen sprookjes hoe mooi ze nu ook voor gespiegeld worden.
Er zal binnen nu en 4 weken maximaal duidelijkheid moeten komen.
Anders is deze hele transitie niet uitvoerbaar voor ons!

Krijgen wij wel antwoord binnen 4 weken?
Dan willen wij als SP graag u als burger eerlijk informeren over hoeveel geld er werkelijk komt uit Den Haag en wat dat zal betekenen voor u.
Samen praten over eerlijke en gelijkwaardige verdeling van het geld, samen met u en mogelijke instellingen kijken naar waar en hoe als er bezuinigd moet worden hoe dit het beste op te lossen is.
Niet met de botte bijl maar in goed overleg.
Uit alle gesprekken met mensen die het zelf aangaat is ons een ding heel duidelijk geworden u maakt zich zorgen en ja u begrijpt dat er bezuinigd zal moeten worden maar dan wel in een eerlijk en open overleg met mensen van de werkvloer die heel goed weten waar, hoe en wat wel mogelijk is zodat wij allemaal nog kunnen blijven zeggen dat er een gelijkwaardige, menswaardige en solidaire verdeling in deze transitie plaats zal vinden.
Dus onze oproep aan u is ondersteun ons met uw verhalen laat het ons weten wat er leeft geef ons de input zodat wij voor u een vuist kunnen maken en wel een eerlijk en duidelijk verhaal in Den Haag kunnen laten horen!

Een bijkomende zorg is de haalbaarheid in financiën.  De overige partijen in de Winterswijkse gemeenteraad gaan er van uit dat de gehele WMO betaald kan worden vanuit de gelden die uit Den Haag komen. Daar hebben wij onze twijfels bij. Voor op moet staan de kwaliteit van de ondersteuning en het kan dan heel goed zijn dat er extra geld gevonden zal moeten worden in de gemeentebegroting. Laten we ons niet rijk rekenen en er rekening mee houden dat dit het geval zou kunnen zijn.

U bent hier