h

Zebrapad Zonnebrinkkerk

17 februari 2013

Zebrapad Zonnebrinkkerk

Zebrapad bij de ZonnebrinkkerkEen frisse middag/avond in december, 21 december 2011. De SP-fractie had een actie voorbereid bij het zebrapad Dingstraat (bij de grote Plus). Dit i.v.m de onveiligheid. Aandacht vragen voor de veiligheid van de voetganger op dit zebrapad. Wij hebben die middag/avond diverse mensen overgeholpen. Op die avond heb ik ook mevrouw J. Lodder ontmoet. Mevrouw Lodder kwam speciaal naar onze actie toe om ook aandacht te vragen over de onveilige situatie bij de Zonnebrinkkerk. Diverse bijna ongelukken en hele echte ongelukken hebben daar op dat stukje Zonnebrink plaatsgevonden.

Mevrouw Lodder vertelde mij het verhaal dat het bestuur vd kerk diverse pogingen had ondernomen om een zebrapad. Mevrouw vertelde mij ook over een ongeluk waarbij haar man iemand geholpen heeft. Mevrouw Jantje Lodder vertelde dit mij alles in zulke mooie bewoordingen dat toen zei mij de vraag stelde of ik in de raad ook aandacht kon vragen voor dat stukje weggedeelte, ik bij mezelf dacht… Dat zou ik kunnen doen, maar mevrouw Lodder is zelf zo welbespraakt waarom zou zij dat niet zelf kunnen doen, via de mogelijkheid inspreekrecht voor de burger.

Zo gezegd zo gedaan, mevrouw Lodder heeft vriend en vijand verbaasd om tijdens de raadsvergadering van 22 december in te spreken. Het verhaal wat zij mij vertelde, heeft de andere raadsleden en de wethouder Gommers overtuigd van het feit dat het weggedeelte tegenover de Zonnebrink kerk erg gevaarlijk was en dat daar na 10 jaar overleg toch eigenlijk wel wat aan gedaan moet worden. Immers, het kerkbestuur had ook meerdere malen overleg gehad met de gemeente.

De rest was voor mij een inkoppertje, tijdens het vragen halfuurtje voor raadsleden op dezelfde avond heb ik het nog een keer dunnetjes overgedaan. Dat er diverse gedeelten in dit verkeerstangent gevaarlijk waren en er aandacht voor gevraagd.

Het resultaat mag er zijn! 2 zebrapaden … 1 is opgeknapt en de andere is nieuw aangelegd en allang in gebruik genomen. Geweldig!

Het stukje verderop zonnebrink staat op de planning (apotheek/slagerij). Bloemetje voor mevr LodderIk denk dat het kerkbestuur en de mensen die gebruikmaken van de het zebrapad u dankbaar mogen zijn voor de inzet die u toen getoond heeft.Namens de SP mag ik u ook bedanken. U heeft in feite indirect actie gevoerd voor de SP en daar houden wij van.

Ellen de Leeuw
Fractievoorzitter SP, afdeling Winterswijk

U bent hier