h

Roemer: behoud dagbesteding ouderen en mensen met een beperking

20 november 2012

Roemer: behoud dagbesteding ouderen en mensen met een beperking

SP-leider Emile Roemer doet woensdag tijdens het debat over de regeringsverklaring het voorstel de dagbesteding niet af te breken. ‘Voor ouderen met een dementerende partner is dit van onschatbare waarde. Dagbesteding is voor veel mensen juist een voorwaarde om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We lopen nu de kans dat meer dan 100.000 mensen deze noodzakelijke voorziening verliezen. Ik krijg gigantisch veel mails van mensen die er niks meer van snappen en bang zijn dat hun dagbesteding verdwijnt. Samsom en Zijlstra spraken elkaar vaak tegen waardoor veel mensen in grote onzekerheid leven. Daarom wil ik vandaag duidelijkheid: de dagbesteding moet blijven bestaan.’

Emile

In het regeerakkoord dat is gesloten tussen PvdA en VVD wordt duidelijk gesproken over ‘het verdwijnen van de aanspraak op dagbesteding’. Dinsdag ontstond echter onduidelijkheid toen PvdA-leider Diederik Samsom zei dat de dagbesteding blijft bestaan, maar wordt overgedragen aan gemeenten.

Roemer: ‘Waar het regeerakkoord heel duidelijk is over het vervallen van dagbesteding, werpt Samsom mist op. Laten we vandaag maar helderheid scheppen: dagbesteding verdwijnt niet’

U bent hier