h

HULP JA! ... ALFA NEE!

25 november 2012

HULP JA! ... ALFA NEE!

De SP in de gehele achterhoek is begonnen met een actie tegen de uitbuiting van de thuiszorg werkers in de huishoudelijke zorg H1. Door de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in veel gemeenten, moeten zij werken voor €6 per uur, zonder doorbetaling bij ziekte, zonder arbeids- ongeschiktheids- verzekering, zonder WW rechten en zonder pensioenopbouw. Tijd dus voor actie. Wilt je hen steunen?
Download dan de poster en hang hem achter je raam of in de auto.

Alle grote thuiszorg organisatie zoals Sensire en omzorg, en ook gemeenten zelf zijn bezig om alfabureaus op te zetten of hebben er al een opgezet. Zij doen echter niets anders dan bemiddelen tussen cliënten en thuishulp. Alfahulpen zijn dus niet in loondienst bij de thuiszorginstelling, maar zijn in loondienst werkzaam voor de cliënt zelf. Het dienstverband valt onder de regeling "dienstverlening aan huis" en moet daarom ook aan de voorwaarden van die regeling voldoen. Dit betekent onder andere dat er niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde cliënt gewerkt mag worden. Doordat de cliënt geen premies afdraagt betekent dit voor de alfahulp niet altijd verzekerd is voor ziekte (Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (WIA) of werkloosheid (WW). U bent niet verzekerd via uw werkgever of opdrachtgever als u :

  • minder dan vier dagen per week bij één huishouden werkt, wat dus het geval is, want u mag niet meer dan drie dagen voor dezelfde cliënt werken.
  • vier of meer dagen per week werkt, maar steeds bij een ander huishouden of opdrachtgever.

Sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel worden alfahulpen beschouwd als zogenaamde zelfstandige zonder personeel. Dit heeft gevolgen voor het inkomen.

Als alfahulp krijg je per uur betaald. Voor mensen van 23 jaar en ouder is het bruto-uurloon ongeveer € 12,20. Je krijgt deze bedragen netto uitbetaald. Dit houdt in dat er nog niets is afgehaald. Je hoeft geen premies voor sociale verzekeringswetten te betalen, maar je bent als alfahulp wel verplicht belastingaangifte te doen. Een alfahulp betaalt zelf (sinds 2006) een inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet van 5,1% over zijn of (meestal) haar inkomsten. Daarnaast betaalt de alfahulp gewoon, net als iedereen, belasting.
Als je de regel hanteert dat brutoloon minus 30% je nettoloon is, dan houdt een alfahulp nog maar 6 euro over per uur.

Dit grenst in de ogen van SP Winterswijk aan moderne slavernij.

U bent hier