h

Begroting 2012

13 november 2012

Begroting 2012

Na drukke weken van lezen en het begrijpen van de begroting van Winterswijk, wordt er in twee avonden bekeken hoe de definitieve begroting voor het jaar 2013 er uit moet gaan zien. Weken van vergaderingen gaan hieraan vooraf.

De belangrijkste avond van de afgelopen weken voor de SP fractie was toch wel de inspraakavond voor instellingen en burgers. Op zo’n avond hoor je pas hoe er echt over de bezuinigingen wordt gedacht die in deze begroting vermeld staan. Boogie Woogie liet op alle mogelijke manieren zijn stem horen en tijdens de tweede avond van de begrotingsvergadering lieten ze op een ludieke manier horen dat ze er niet mee eens waren. Met een kakofonie aan geluiden werden de raadsleden begeleid naar de raadszaal.
De boodschap was duidelijk: met nog meer bezuinigingen zal en kan er geen muzieknoot meer goed worden gespeeld.

De SP fractie was erg blij met deze actie, het ondersteunde het gevoel dat er bij ons heerst over alle bezuinigingen.

Samen met de PvdA en PW hebben wij drie voorstellen ingediend op het begrotingsvoorstel van het college:

  • De voorgestelde bezuinigingen op de gesubsidieerde instellingen van 300.000 euro te verlagen naar 100.000 euro
  • Af te zien van de bezuiniging van 50.000 euro op het minimabeleid
  • De bezuiniging van 38.470 euro op de subsidie voor gemeentelijke monumenten terugdraaien

Daarnaast heeft de SP nog een motie ingediend om de noordzijde van de Markt autovrij te maken door paaltjes op de hoek aan de achterzijde van de kerk te plaatsen. Maar na overleg met wethouder Saris hebben we deze weer ingetrokken, nadat zij toezegde dit voorstel mee te nemen in het overleg met de ondernemers. Het voorstel past namelijk binnen de detailhandelsvisie en het is een zeer praktische en goedkope oplossing om de huiskamer van Winterswijk te realiseren.

De minima van Winterswijk wordt fiks gekort. Daarentegen krijgen de Winterswijkse instellingen niet de beoogde bezuinigingen voor de kiezen die eigenlijk begroot waren, maar toch nog wel bezuinigingen.

Waar het schip strandt, weet de SP fractie niet. Maar wij konden in ieder geval niet instemmen met de voorliggende begroting en het Mondriaan plan, in tegenstelling tot alle andere partijen.
De VVD, het CDA, de PvdA, het WB en PW waren eensgezind.

Met minder naar meer is de coalitieleus; maar wij hebben daar grote twijfels over.

 

Ellen de Leeuw
Fractievoorzitter SP

U bent hier