h

1e termijn begroting 2013: De eerste gedachte die bij de SP Fractie opkomt als we naar de voor ons liggende begroting kijken

1 november 2012

1e termijn begroting 2013: De eerste gedachte die bij de SP Fractie opkomt als we naar de voor ons liggende begroting kijken

Tijd om het gemeentebestuur op Engelse les te sturen. Dan leren ze de betekenis van

Penny wise, pound foolishness 

te begrijpen. Je moet zuinig zijn en het geld wat er is goed besteden, maar in een aantal gevallen is de manier waarop de bezuinigingen gerealiseerd worden een kwestie van een dubbeltje wijsheid en een euro stommiteit.

Zo is daar bijvoorbeeld het idee om de bijdrage aan de gemeentelijke monumenten te schrappen. Dit zijn historische panden, je kunt het maar één keer fout doen. Bezuinigen op het monumentenbeleid is dan ook een goed voorbeeld van zo’n verkeerde bezuiniging en dat gaat later echt veel meer kosten, monumenten zijn hierin vergelijkbaar met auto's als je het onderhoud verwaarloosd gaat het later veel meer kosten.

Weet de gemeente wel dat deze monumenten door enthousiaste bewoners bewoont worden en dat daar al veel extra eigen geld ingestoken is en wordt. Het gemeentegeld dat naar de monumenten gaat is eigenlijk maar een fractie van de werkelijke kosten, maar er genieten honderden mensen van deze mooi gerestaureerde woningen/panden. De gemeente wil wel pronken met panden/monumenten maar wil er niets voor overhebben. Echt onbegrijpelijk en duidelijk een verkeerde bezuiniging. Het is alleen maar de rekening doorschuiven. Je wordt als eigenaar dubbel gestraft… Wat gaat het college doen als de eigenaar zegt, steek dat bordje maar in je spreekwoordelijke brievenbus en ik ga mijn eigen gang met die woning. Weg monument, weg karakter uit Winterswijk. Er is al zoveel afgebroken, er is al zoveel historie weg uit Winterswijk.

Met het verdwijnen van de monumenten verdwijnt ook 1 van de belangrijke redenen voor onze Duitse bezoekers en veel toeristen om Winterswijk te bezoeken. Het gemoedelijke en vaak interessante beeld van het centrum. Zoals bijvoorbeeld de Markt.

De Huiskamer van winterswijk!
Wij zien niet in waarom de gehele markt op dit moment op de schop moet. In de ogen van de SP fractie zouden we toe kunnen met gewoon een paar paaltjes plaatsen en dan hebben de winterswijkers hun huiskamer…waarom moet daarvoor een hele markt heringericht worden? Als je begint met de noordkant van de markt, maak deze al autovrij dmv die paaltjes die toch al op elke hoek van de straat staat. De gemeente zal er echt nog wel een paar over hebben. Denkt u nou echt dat die kant van de markt er ongezelliger van wordt als de bestrating niet is aangepast. Denkt u nou werkelijk dat de bezoeker van die kant van de markt minder geniet van het ijsje. De Spfractie denkt met samen met het merendeel van de Winterswijkers en Winterswijkse ondernemers, dat de bezoekers het al heel fijn vinden het ijsje te nuttigen op een markt zonder uitlaatgassen. Bijv. lekker op de hoge stoep langs de kerk. Genietend net zoals de mensen die op de terrasjes zitten …genietend van de markt zonder auto’s. Kniesoor die dan nog op de parkeervlakken let, waar vroeger de auto’s hebben gestaan. Misschien kun je daar zelfs nog wel wat creatiefs mee doen… juist door die parkeervlakken is dat gedeelte van de markt dan goed in te richten met terrasjes…

Voor sommigen mensen misschien vervelend om het nogmaals te benoemen, maar voor ons toch een klein mijlpaaltje… Het zebrapad…ons zebrapad. Op dit moment nog een sintelbaan.

He! Dat doet me aan iets denken, misschien is Archeus op dit moment er wel blij mee. De snelstgroeiende vereniging van Winterswijk, de vereniging die laatst een geweldige actie heeft gehouden om toch een tartanbaan te krijgen… 400 meter. Helaas is er in deze begroting voor hen geen geld over, ook niet voor al die andere sporten…voetbal, voetbal en voetbal. Trouwens korfbal en hockey klagen ook niet en de tennisclub heeft ook een mooie parkeerplaats gekregen. Alleen voor een stelletje hardlopers is er niks over. De hardlopers die zo hun best gedaan hebben om de marathon van winterswijk op de kaart te zetten. De begeleiding was groots, maar geen professionele baan. In ieder geval is het nu wel zeker, gezien de overweldigende belangstelling (not ! He, daar hebben we het Engels weer) dat er vooralsnog niet gebouwd gaat worden op het grasveldje van de 3mark, voormalige 3mark, voormalige rsg. Een gemeentelijk monument waar geen geld meer voor is, remember?

WANT… geld voor monumenten is niet meer beschikbaar. Kijken of we het kunnen verkopen voor een appel en ei aan een project ontwikkelaar, die het monumenten bordje van het pand afhaalt omdat er geen geld meer is. En dan het pand naar eigen idee gaat herbouwen… weer een karakteristiek pand weg. In ieder geval vindt die projectontwikkelaar het wel goed dat Archeus daar blijft, hopen we dan, en krijgen ze het voor elkaar dat daar een 400 meter baan komt en dat ze voor officiële wedstrijden niet hoeven uit te wijken naar buurtgemeentes.

Ik heb vorig jaar al tijdens de kerntakenbehandeling geroepen dat uiteindelijk de bibliotheek een jeugdbibliotheek zou worden. Nou dat wordt het door deze extra bezuinigingen zeer zeker. De oudere komt trouwens toch niet meer op de nieuwe locatie van bibliotheek, want de rollator wil iets sneller naar beneden dan dat de oudere wil. Staan ze dan uiteindelijk beneden en weer op adem, kunnen ze aan de terugwandeling beginnen. De rollator wil graag beneden blijven (heeft met de zwaartekracht te maken) maar de oudere begint aan een uitputtingsslag om naar boven te lopen. De rollator tegen de zwaartekracht induwend. De helling is de alpe d’huez van de Achterhoek. Het merendeel van de ouderen zijn afhankelijk van hun benenwagen en de helling van de fietstunnel is dan moeilijk te nemen.

Straks ook nog minder leerlingen op een ietwat al te grote school. Als je de geruchten mag geloven gaat boogiewoogie ook nog weg uit het dorp en trekt bij de bieb en de school in. Wie weet kunnen zij dan de verplichte muzieklessen gaan verzorgen, want een ordinaire blokfluitles zonder subsidie is voor jan modaal niet meer te betalen. Automatisch betekent dat dat de toevoer van jonge muzikanten naar onze muziekverenigingen ook minder wordt en dat we straks misschien wel met minder verenigingen moeten doen tijdens het afmelden van de muziek in de volksfeesttent. Dan zijn we met 3 verenigingen klaar en gaan de mensen sneller weg uit de tent…moet ik trouwens nu nog verder voorspellen wat er dan gebeurd… juist ja, weer een traditie weg.

In ieder geval lijkt het dan net of het leerlingenaantal van het gkc nog hetzelfde is gebleven, omdat er steeds meer buitenschoolse activiteiten ontplooit gaan worden in een schoolgebouw.

Hoe zie ik Winterswijk. Ik zie Winterswijk ook, ik zie bouwplannen die niet van de grond komen, 492 woningen zijn er te koop in Winterswijk. Dat is wat ik zie in Winterswijk. De nieuwe bouwplannen kunnen wat ons betreft de kast in en laat ze daar maar vooralsnog op de plank liggen. Kijk naar het plan Excelsior, 2 woningen, braakliggend grond er omheen. Wat zullen die mensen balen dat de rest van de bouwkavels nog niet verkocht zijn. Lekker straks met het winterweer …

Wij zeggen: Stoppen met heel dat “ik zie” , 492 woningen te koop, dat is realiteit en dat aantal stijgt met de maand. We zien onderhand door de bouwkavels Winterswijk niet meer.

100% bouwkavel zou een betere slogan zijn.

Is het dan allemaal kommer en kwel hier in winterswijk. Ow jee, nee. Kijk eens naar een cultuurplan Mondriaan. Cultuur is goed, maar zoals de bezuinigingen al laten zien bij de bestaande instellingen :
Het mag de gemeente geen geld kosten. Wij hebben moeite met de verstrekking van een subsidie aan een plan van initiatiefnemers die de boel financieel toch wel op orde schijnen te hebben. Je kan het deze weldoener echter niet kwalijk nemen dat hij gebruik maakt van de door de gemeente geboden gelegenheid. Hij is misschien zelfs niet voor niets zo welgesteld geworden?

Dan wordt er geopperd dat deze weldoener misschien ook geen gemeentelijke leges hoeft te betalen, want dat is toch wel erg dom. Geld geven en ook nog weer de wettelijke leges vragen. HOEZO! Iedereennnnnnn moet in Winterswijk leges betalen. Geen uitzonderingen wat ons betreft! Waar zijn we dan mee bezig. Uitzonderingen maken schepte precedenten of heeft een rijke weldoener bepaalde privileges, dus daarom geen leges. Op onze cultuurinstellingen bezuinigen, maar wel aan de andere kant een grote som geld geven aan een Mondriaan museum die echt niet het bezoekersaantal zal trekken zoals afgelopen zomer de zandsculpturen. Uit Navraag zo her en der in het land, Amersfoort bijv. waar ook een Mondriaan museum zit, hooguit 10.000 bezoekers …in een plaats als Amersfoort. Denkt u nou dan daadwerkelijk dat wij in de relatief korte periode dat het Mondriaan museum open zou zijn, zoveel bezoekers trekken. Wij niet. En zoals de plannen er nu voorstaan met het nieuwe regeerakkoord kunnen ze een bijdrage van de provincie ook vergeten. Komt dit dan vervolgens ook bij de gemeente terecht? Nabeschouwingen van een oppositie partij klinken altijd al gauw klagerig en zeer negatief. Dat Mondriaan plan is werkelijk waar geweldig, alleen in een verkeerde tijd, met te weinig geld … Need i say more…

Wij willen graag het geld aan de bestaande instellingen besteden. Dat hebben we vorig jaar al laten zien tijdens de kerntakendiscussie. Toen hebben wij de raad een eigen voorstel gedaan hoe de gemeentelijke financiën weer op orde konden komen. Dit is toen door het merendeel van de raad van tafel afgeveegd. Jammer, gemiste kans vinden wij.

Niet alles is nadelig in deze tijd, We zijn erg blij met de open eind regeling van de WMO. Als mensen echt zorg, aanpassingen of wat dan ook nodig hebben, kunnen ze dat nog steeds krijgen. Daar moet echter nog veel aan gedaan worden. De bezuinigingen zoals deze er nu liggen zijn naar ons idee meer een cosmetische. Een kwart miljoen bezuinigen op een open einde regeling lijkt heel leuk, maar zal in de praktijk niet uitvoerbaar blijken. Zeker niet in een beleid zonder visie. Volgens de rekenkamer commissie.

Nu snappen we ook direct waarom het college op de rekenkamercommissie wil bezuinigen. Dit is natuurlijk vervelende kritiek.

Kortom, volgens de SP fractie worden op deze manier de verkeerde bezuinigingen ingeboekt. Bezuinigingen die de instellingen niet meer op kunnen hoesten, WMO waar vooral de zwaksten in de samenleving onder zullen lijden en de ambtenaren die eigenlijk niet meer belast kunnen worden. Zeker nu de samenwerking met Oost Gelre niet doorgaat.

Zoals de begroting er nu uitziet gaan we de achterstanden niet inlopen en met de plannen van regering en provincie zullen de financiële problemen alleen maar groter worden.

U bent hier