h

Verkoop van Museumgebouw Freriks onder dubieuze eisen

7 oktober 2012

Verkoop van Museumgebouw Freriks onder dubieuze eisen

De afgelopen weken zijn er ontwikkelingen rondom de villa waar tot voor kort museum Freriks in gevestigd was. Het pand was, samen met de omliggende grond, te koop gezet door de gemeente Winterswijk en er melde zich een projectontwikkelaar die wel brood zag in de locatie. De plannen zijn om er een zorgcomplex te realiseren.

Op zich natuurlijk een lovenswaardig initiatief, waarbij zelfs de kinderboerderij kan blijven bestaan. Er zit echter een aantal grote "maren" aan het hele plan. Een meerderheid van de raad heeft uitgesproken dat er een bestemmingsplanwijziging mag worden voorbereid voor het terrein om een extra bedrijfswoning op het terrein mogelijk te maken.

Hier hebben wij grote bedenkingen bij. Is een extra bedrijfswoning op het terrein wel nodig? In het pand is een aparte woning aanwezig. In de omgeving staan op dit moment ongeveer 6 woningen te koop in een straal van 100 meter op de Pas en de Groenloseweg. Wat gebeurt er als de bestemming veranderd is en het hele project niet rond te krijgen is? Soortgelijke projecten in andere plaatsen zijn in het verleden ontaard in normale woningbouw of bedrijfsbouw projecten en daar zitten we in dit mooie stukje groen binnen Winterswijk niet op te wachten.

Het college gaat wel heel gemakkelijk mee met de wensen en eisen van een potentiële koper. Naar ons idee mag er door de gemeenschap veel meer geëist worden als het gaat om behoud van dit belangrijke stukje Winterswijk. Daarnaast rijst nog de vraag of het pand geschikt is te maken voor zorg appartementen van een voldoende kwaliteit. Willen we dit soort woongelegenheid aanbieden binnen de gemeente, moeten we ook hoge eisen stellen aan de te realiseren woningen.

De gehele situatie verdient naar ons idee geen schoonheidsprijs. De wijze waarop dit college het museum de nek omgedraaid heeft, de wijze waarop er nu omgegaan wordt met het gebouw en het gebied en vooral de gevaren die dit met zich meebrengt voor de huidige gebruikers zoals de kinderboerderij en de kynologenvereniging Winterswijk.

U bent hier