h

SP actie succes bij oversteek Dingstraat en Zonnebrink

1 april 2012

SP actie succes bij oversteek Dingstraat en Zonnebrink

De acties van SP Winterswijk om de oversteekplaats aan de Dingstraat veiliger en beter verlicht te krijgen en om een nieuwe oversteekplaats aan de Zonnebrink aangelegd te krijgen zijn een succes geworden.

In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is er besloten om de gehele situatie aan te pakken en de twee oversteekplaatsen aan te leggen.

Oversteekplaatsen weergeven op een grotere kaart

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in fietsstroken aan beide zeiden van de weg. Al met al een veiliger situatie voor voetgangers en fietsers.
Ondanks verzet van een aantal partijen, VVD vond eigenlijk de uitgaven te hoog en PvdA vond het helemaal niet nodig om iets te doen aan de situatie omdat de weg in 2015 helemaal vernieuwd moet worden en wilden de aanleg nog een aantal jaren uitstellen, is er nu een structurele oplossing. Hierbij gaf de wethouder op aandringen van de SP fractie, nogmaals aan dat er overlegd gaat worden met de ondernemers die last ondervinden van de werkzaamheden.

Alles bij elkaar een mooi succes, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog meer plekken waar de verkeerssituatie onveilig is in Winterswijk. De SP strijdt door, maar daar over volgende week meer.

U bent hier