h

Manifestatie Armoede Werkt Niet!

13 december 2011

Manifestatie Armoede Werkt Niet!

Brabanthallen manifestatie armoede werkt niet
PvdA, SP en de vakbonden organiseerden zaterdag 10 december de manifestatie “Armoede Werkt Niet” in de Brabanthallen in Den Bosch. Ook de SP afdelingen uit de Achterhoek hadden een bus geregeld, die uiteindelijk te klein bleek vanwege de vele aanmeldingen.

Rutte zei tijdens het debat over de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau van de Statistiek dat armoede in Nederland niet bestond. Zaterdag lieten 6500 mensen in de Brabanthallen zien dat Armoede wel degelijk bestaat en dat het niet werkt.

Uit het hele land waren ze naar Den Bosch gekomen om te luisteren naar de twee oppositie-fractievoorzitters Emile Roemer en Job Cohen. Ook Agnes Jongerius van de vakbond FNV deed haar woordje.

Brabanthallen Jan Marijnisse manifestatie armoede werkt nietVerder liet Jan Marijnissen meerdere mensen aan het woord die nu in de problemen komen door de stapeling van bezuinigingen op de bijstand, de zorg, de sociale werkplaats en het speciaal onderwijs.
Mensen die niet meer weten hoe ze rond moeten komen met wat ze overhouden, die het water aan de lippen staat. Als Rutte er zaterdag was geweest had hij de verhalen over de armoede van deze mensen uit hun monden kunnen horen. Zou hij dan nog durven ontkennen dat armoede niet bestaat?

Brabanthallen manifestatiekraamNamens het kabinet kwam staatssecretaris de Krom de 126.735 werkhandschoenen in ontvangst nemen die symbool stonden voor de vele steunbetuigingen uit heel het land.
In zijn toespraak gaf hij aan dat de mensen niet bang hoefden te zijn dat er 60.000 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen in de sociale werkplaatsen. Hij vertelde er niet bij dat er nu al 6000 mensen op straat staan vanwege de bezuinigingen.

Roemer riep staatssecretaris De Krom op om zijn mooie woorden – dat wie werken wil, moet kunnen werken – ook daadwerkelijk waar te maken.

“Als de staatssecretaris het echt zo goed wil regelen, dan zorgt hij dat de banen in de sociale werkplaats gegarandeerd blijven. En als hij het echt wil, dan zorgt hij dat de begeleiding blijft bestaan en dat mensen die werken naar vermogen ook fatsoenlijk betaald krijgen!”

U bent hier