h

SP Winterswijk gaat naar Den Bosch

23 november 2011

SP Winterswijk gaat naar Den Bosch

Op 10 december a.s. gaat de afdeling Winterswijk naar de Brabanthallen in Den Bosch. De SP organiseert daar samen met de PvdA, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en anderen, de manifestatie �Armoede werkt niet�. om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend onderwijs, de zorg etc.

Kom mee naar de manifestatie om samen een vuist te maken tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking!

De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel.

Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats moeten een deel van hun inkomen inleveren en 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Hierdoor zullen tienduizenden mensen achter de geraniums en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon.

Chronisch zieken en gehandicapten wordt de zorg ontnomen. Zij krijgen minder zorg, maar moeten er meer voor gaan betalen. Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen minder begeleiding en ondersteuning.

Voor kinderen die jeugdzorg nodig hebben, komt er een financi�le drempel. Dit zin foute plannen en deze mensen mogen niet de rekening van de crisis betalen.

Spreken zullen op die dag o.a. Paul de Krom (staatssecretaris Sociale Zaken), Emile Roemer (fractieleider SP), Job Cohen (fractieleider PvdA) en Agnes Jongerius (voorzitter FNV). Daarnaast zullen er optredens zijn van o.a. Spic �n Span (swingband), Harry Swinger (van Drukwerk) en Sjaak Bral (cabaretier). Daarnaast verhalen van mensen uit de sociale werkvoorziening, chronisch zieken, jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden.

SP Bus

Bij voldoende aanmeldingen wordt busvervoer vanuit Winterswijk naar de manifestatie geregeld. Dus ga allemaal mee naar Den Bosch en geef je voor 8 december op bij Marco Mulder, via de website of via het telefoonnummer van de SP Winterswijk.

U bent hier