h

FOUTE KEUZES COLLEGE B&W

11 november 2011

FOUTE KEUZES COLLEGE B&W

Dit huidige college stapelt fout op fout, of het nu het achteraf moeten repareren van een garantstelling aan het steengroeve theater is die in eerste instantie al helemaal niet afgegeven had mogen worden, of het schuiven van eerste €100,000,- voor het asfalteren van de badweg en vervolgens een compleet onwettig schuiven van maar liefst €400,000,- voor een fietstunnel. Als SP fractie krijgen we niet de indruk dat de financiën bij dit college in veilige handen zijn.

In het coalitieprogramma wordt nadrukkelijk een luisterend oor opgegeven naar 100% Winterswijk en iedereen moet horen hoe mooi en uniek Winterswijk is en dat toeristen hier graag vertoeven. Daarnaast hebben we ook nog een regionale aantrekkingskracht.

Maar dit college vergeet dat de lokale politiek in eerste instantie de belangen moet behartigen van de inwoners van Winterswijk zelf. Het imago en de hang naar toeristen en regio is groter dan het belang dienen van de Winterswijkers. Investeren in een parkeervolgsysteem, beraamd op € 350.000 voor 1000 plaatsen, is belangrijker dan een bibliotheek, een muziekschool of buurtvoorzieningen. Triest maar waar!!!

U bent hier