h

Onze eerste begroting.

11 november 2010

Onze eerste begroting.

November; dus tijd voor de behandeling van de begroting. Voor ons, als SP-fractie, de eerste keer. Het blijkt een stortvloed aan cijfers en letters, waarbij heel veel leeswerk verricht moet worden om je wegwijs te maken in alle voorstellen van de coalitie. Ellen en ik, samen met onze commissieleden, pakken de klus op waarbij we een goede planning hanteren. Na het stellen van diverse technische vragen krijgen we meer inzichten en wordt duidelijk waar wij ons als oppositiepartij op willen richten.

Bezuinigen is het motto maar het ligt er wel aan waar je de accenten dan legt. Voorzieningen voor de inwoners vinden we daarbij belangrijker dan plannen om weer meer toeristen naar Winterswijk te krijgen. Samen met de oppositiepartijen PvdA en PW komen we overeen om meerdere amendementen en moties voor te bereiden en toe te lichten.

Na twee avonden vergaderen worden uiteindelijk 2 gezamenlijke amendementen aangenomen:

  • handhaving subsidie Veilig Verkeer Nederland tot €5.400
  • overheveling van een deel van het bouwbudget voor de St. Jozefschool naar het bouwbudget voor Impuls Winterswijk Oost (de Pelkwijk)

Ook blijft het schoolzwemmen voor de Korenburg gehandhaafd door een motie van het CDA, waarbij wij als oppositie een soortgelijke motie hadden ingediend.

Al met al een drukke periode van drie weken, waarbij we veel nieuwe ervaringen hebben opgedaan en onze inbreng hebben gericht op de voor ons belangrijke onderwerpen. Bezuinigen in deze tijd betekent keuzes maken. Wij stellen hierbij voorop om de voorzieningen in ons dorp zoveel mogelijk in tact te houden en te waken voor een goed minimabeleid. Wij hopen dan ook dat voor museum Freriks een goede oplossing komt en dat we in Winterswijk in de toekomst geld uitgeven aan zaken waar de inwoners baat bij hebben. De gelden die te besteden zijn zul je dan gelijkmatig moeten verdelen over de diverse doelen. Niet alleen aan sport maar ook aan kunst en cultuur. Kijken naar basisvoorzieningen en niet alsmaar geld blijven pompen in de Storm. Niet alleen investeren in verenigingsgebouwen in het buitengebied maar ook in wijksteunpunten in de kern. Zo vinden wij nog steeds dat het WMO+ loket gehuisvest kan worden in het gemeentehuis en is huisvesting in het oude postkantoor volgens ons niet nodig.

Wij, als fractie, zullen telkens onze keuzes duidelijk maken en aandacht vragen voor de menselijke maat.

Eric ter Horst,
fractievoorzitter SP Winterswijk

U bent hier