h

ARMOEDE WERKT NIET Manifestatie

30 november 2010

ARMOEDE WERKT NIET Manifestatie

Armoede werkt niet
Zaterdag 27 november is in alle vroegte een bus vol SP leden en mensen uit de sociale werkvoorziening vanuit de Achterhoek naar den Bosch vertrokken.

.ManifestatieEr was in de Brabanthallen de manifestatie "Armoede werkt niet" georganiseerd. Met deze manifestatie wil men het kabinet Rutte laten zien dat men het niet eens is met de plannen om mensen met een arbeidsbeperking, Wajongers, WSW-ers en WWB-ers inkomen te laten inleveren.

Ook zijn ze het niet eens met de plannen om 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen en dat terwijl er nu al 25.000 mensen op de wachtlijst staan.

Naast sprekers als Emile Roemer (SP), Job Cohen (PvdA) en Agnes Jongerius (FNV) waren er ook mensen aan het woord die door de bezuinigingen zwaar worden getroffen. Deze mensen waren met hun verhaal net zo duidelijk als de voorafgaande sprekers en dan blijken de voorgenomen bezuinigingen ver van sociaal.

De mensen die er door worden getroffen willen niet minder verdienen en ze vinden in bijna alle gevallen geen baan in het bedrijfsleven. Ze zullen door de bezuinigingen uiteindelijk te maken krijgen met armoede en uitsluiting.Met Rutte op de bank De voorgenomen bezuinigingen wil men d.m.v. acties van tafel zien te krijgen. De manifestatie in Den Bosch was het begin van vele acties die nog gaan volgen.

Nadat Emile Roemer uitgesproken was, kreeg hij van de bezoekers uit de Achterhoek 365 ondertekende petities aangeboden. Hij zal deze bij de andere petities voegen en overhandigen aan premier Rutte.

Hierna kon de bus weer terug keren naar de Achterhoek in de hoop dat de plannen van tafel gaan.

U bent hier