h

Overleg SP en huurdersvereniging de Woonplaats

5 oktober 2010

Overleg SP en huurdersvereniging de Woonplaats

Afgelopen week heeft een delegatie van de SP een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging Winterswijk.
Dit informatieve gesprek was op initiatief van de SP, waarbij de uitkomsten van onze huurderenquête onderwerp van gesprek waren.
Gesproken werd o.m. over onderhoud/isolatie, aanbod aan sociale huurwoningen in Winterswijk, het toewijzingssysteem Woonvinder, de verkoop van bestaande huurwoningen en de gehanteerde inkomenstoets.
Bovendien werd besproken wat we voor elkaar kunnen betekenen om de belangen van de sociale huurders in Winterswijk beter naar voren te brengen. Van beide kanten werd geconcludeerd dat het een waardevol gesprek was waarbij bleek dat de meningen van de huurders, voortkomend uit de enquête, werden gedeeld en onderschreven.

U bent hier