h

Disco 't Woold

26 maart 2010

Disco 't Woold

Tijdens het vragenuurtje in de raad heeft onze fractievoorzitter het verzoek dat disco het Woold heeft ingediend om jaarlijks een bijdrage van de gemeente te krijgen om de gestegen onkosten te dekken en de afwijzing van de gemeente daarop ter sprake gebracht. Wethouder Kok gaf aan dat het subsidieverzoek niet zou hebben voldaan aan de subsidieverordening.

Hier volgt een letterlijke weergave van de SP inbreng in de raad:

"Tijdens de raadsvergadering van 2 juli vorig jaar is besloten om aan De Storm een renteloze lening te verstrekken van € 2.1 mln. Renteloos betekent een rentederving tegen een rekenrente ad 5%. Derhalve bedraagt het rentenadeel voor de gemeente € 105.000 per jaar. Dit zolang de lening blijft bestaan, dus dit is een jaarlijks terugkerende last.
Tijdens de raadsvergadering is een tegenprestatie gevraagd ter compensatie van dit rentenadeel, bestaande uit 6 te organiseren jeugdactiviteiten. De Storm heeft hiermee ingestemd dus zal de jeugdactiviteiten gaan verzorgen, nemen we aan. De compensatie ziet derhalve op een te organiseren activiteit ten bedrage van een toe te rekenen rentelast ad € 17.500.

In juni 2009 doet disco Woold, een begrip in Winterswijk voor de jeugd vanaf 14 jaar, een verzoek tot een bijdrage in de gestegen onkosten van jaarlijks € 7.600. Hiervoor organiseren zij 10 disco-avonden waar heel veel jongeren heen gaan om hun eerste uitgaanservaringen op te doen. Disco Woold ,een organisatie die al 30 jaar bestaat, die haar waarde voor Winterswijk en de jeugd zeker ruim heeft bewezen. Zij vragen dus een bijdrage ad € 760 per avond. Maar helaas, de gemeente heeft het verzoek afgewezen.

Volgens de SP zit tussen de behandeling van deze twee cultuurinstellingen een ongelijkheid die niet zou mogen bestaan. Het kleinschalige disco Woold verdient een gelijkwaardige behandeling en wij verzoeken het college dan ook om opdracht te geven voor een heroverweging van deze afwijzing, waarbij het voorgaande in de overwegingen wordt betrokken. Graag worden wij vervolgens geïnformeerd over het resultaat van deze heroverweging. Wij hopen met onze vraag tevens te voorkomen dat een jeugdvoorziening dreigt op te houden, waar zeker in Winterswijk duidelijk behoefte aan is."

U bent hier