h

Met de groeten van Sophie, Werk en Inkomen, deel 1

9 januari 2017

Met de groeten van Sophie, Werk en Inkomen, deel 1

De groeten van Sophie, Werk en Inkomen, deel 1

Sophie Post , Het gedachtegoed van de SP

Werk en Inkomen, deel 1

In de loop van 2016 kregen steeds meer mensen door dat het huidige regeringsbeleid op z’n eind loopt. Dat er door het neoliberale beleid, nota bene door de PvdA ingezet, een grote vergeten groep is ontstaan, is inmiddels duidelijk. Dit was voor alle partijen aanleiding, met de verkiezingen in zicht, om weer eens flink links te doen. Maar wat blijkt nu eigenlijk? Alle linkse praat zou zo maar rechtstreeks uit het programma van de SP kunnen zijn gekopieerd. Van afschaffen van het eigen risico in de zorg tot aandacht voor de belastingontwijking van de multinationals. Ja, de groeten! Reden om de denkbeelden, het gedachtegoed van de SP eens extra aandacht te geven. Vandaag: Werk en Inkomen, deel 1.

Er is weer hernieuwde aandacht voor de misstanden in de zorg. Een grote meerderheid wil de eigen bijdrage weer afschaffen. En zowel het CDA als Groen Links, doorgaans meer Groen dan Links, wil het verbod op winstuitkering van de ziektekostenverzekeraars, een initiatief van Renske van Leijten, definitief maken. Wie zei het ook al weer, eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, vervolgens vechten ze met je, en uiteindelijk imiteren ze je! Zoals de PvdA, die ineens als een soort SP-light allerlei sociale initiatieven voorstelt. Hernieuwd sociaal beleid, samenwerking met de vakbonden, aandacht voor de ongelijkheid, ogenschijnlijk is de sociaal-democratie weer helemaal terug op het linkse front. Maar let op: ogenschijnlijk. Voorstellen is iets anders dan daadwerkelijk uitvoeren. Vergeet niet dat diezelfde PvdA wat dat betreft de afgelopen vier jaar juist hard heeft gewerkt aan het onderuit halen van “linkse hobby’s”. Met Jetta Kleinsma en Martin van Rijn als boegbeelden. Maar, zijn de hernieuwde sociale standpunten van de PvdA niet gewoon standpunten die de SP al jarenlang inneemt? Kijk zelf maar. Een bloemlezing uit het SP programma. Deze keer: Werk en Inkomen, deel 1.

Een goed pensioen en meer koopkracht

De AOW-leeftijd blijft vooralsnog 65 jaar, met een eventuele afwijkende regeling voor “zware beroepen”. Daarnaast moet het mogelijk zijn om, als men dat wil, langer door te werken.

Eenmaal gepensioneerd volgt de koopkrachtontwikkeling die van de werkende mens.

Nederlandse pensioenen zijn geen Europese zaak. In ons stelsel, waar het pensioen de verantwoordelijkheid is van werknemers en werkgevers samen, is geen plaats voor Europese initiatieven voor meer marktwerking, of voor een systeem waarin alleen de werknemers verantwoordelijk zijn voor hun pensioenopbouw.

Volledige werkgelegenheid en eerlijke lonen

De SP staat voor volledige werkgelegenheid. Iedereen die kan werken moet daar echter ook de mogelijkheid voor hebben. Bedrijven dienen het maken van winst te combineren met het behoud van werkgelegenheid middels continue ontwikkeling en scholing van werknemers. De overheid kan mensen aan de slag te krijgen door te investeren in de publieke sector.  Maar bedrijven en instellingen moeten daarbij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde VMBO’ers en migrantenkinderen.

Structureel werk moet worden uitgevoerd door personeel met vaste contracten. Flexwerk is bedoeld voor piekperiodes, om ziekte op te vangen en voor seizoenswerk. Uitzendkrachten hebben daarbij recht op dezelfde beloning en voorzieningen als vergelijkbare vaste medewerkers.

Reguleer arbeidsmigratie en voorkom illegale arbeid

Arbeidsmigratie uit de lidstaten van de Europese Unie moet beter worden geregeld. Ook voor buitenlandse arbeidskrachten geld: gelijk loon voor gelijk werk. Daarbij hebben ook arbeidsmigranten recht op fatsoenlijke huisvesting. En er moet worden opgetreden tegen illegale arbeid. Deze is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten.

Een sociale bijstand zonder pesterijen

De bijstandsnorm is structureel te laag, en moet daarom structureel worden verhoogd. Dit geldt ook voor het minimumloon. Het afschaffen van categoriale bijstand, voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking, dient te worden teruggedraaid.

De sollicitatieplicht verdwijnt voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt daarentegen gekeken naar de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk. Bij de uitvoering van de Participatiewet de menselijke maat staat centraal.

Het is duidelijk dat de hulp aan werkzoekenden via UWV en allerlei commerciële re-integratiebureaus niet werkt. Mensen krijgen geen echte hulp, en uiteindelijk geen werk. De gemeenten kunnen de hulp aan werklozen beter zelf organiseren. Er dient te worden ingezet op opleiding en scholing, zodat mensen ook een duurzame arbeidsplek vinden en niet meer terugvallen op een uitkering. Het moet afgelopen zijn met nutteloze, maar vooral mensonwaardige treitertrajecten. Gemeenten kunnen werkcentrales oprichten om mensen die (nog) geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring te bieden, tegen een eerlijk loon.

Tot zover weer het gedachtegoed van de SP. Houdt voor de grap de nieuw-linkse ideeën van de andere partijen hier eens tegenaan. Wat was het ook als weer? Eerst negeren maar uiteindelijk imiteren…Maar als die partijen graag met de veren van de SP pronken, geen probleem. Als we maar wel weten van wie die veren zijn!

Volgende keer het tweede deel van Werk en Inkomen. Hierin komen aan de orde de onderwerpen Eerlijk delen en armoede bestrijden, Sociale werkplaatsen en steun voor jongehandicapten, Bescherming tegen ontslag en werkloosheid, en Billijke eisen voor arbeidsongeschikten.

Met de groeten van Sophie Post!

Zie ook: https://sp.nl/wij-sp/standpunten

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier