h

Zorg en Welzijn, deel 1

20 november 2016

Zorg en Welzijn, deel 1

In de loop van 2016 kregen steeds meer mensen door dat het huidige regeringsbeleid op z’n eind loopt. Dat er door het neoliberale beleid, nota bene door de PvdA ingezet, een grote vergeten groep is ontstaan, werd steeds duidelijker. Dit was voor alle partijen aanleiding, met de verkiezingen in zicht, om weer eens flink links te doen. Maar wat blijkt nu eigenlijk? Alle linkse praat zou zo maar rechtstreeks uit het programma van de SP kunnen zijn gekopieerd. Van afschaffen van het eigen risico in de zorg tot aandacht voor de belastingontwijking van de multinationals. Ja, de groeten! Reden om de denkbeelden, het gedachtegoed van de SP eens extra aandacht te geven. Vandaag deel 1: Zorg en Welzijn.

Niet dat het echt vervelend is, dat het sociale aspect weer “in” is. Integendeel, hoe socialer onze regering wordt, hoe beter het voor de maatschappij is! Maar het steekt mij als SP-lid wel een beetje als ik zie hoe partijen die uitgesproken rechts beleid hebben uitgevoerd, nu met de verkiezingen in zicht ineens op de loop gaan met SP standpunten. Alsof ze nooit anders dan sociaal beleid hebben voorgestaan. Een Edith Schippers, die ineens Big Pharma zegt te willen aanpakken. Of Samson, die ineens het eigen risico toch wil afschaffen. Zijn het SP standpunten? Kijk voor jezelf maar! Een bloemlezing. Vandaag: de Zorg, deel 1.

Een menswaardige dood bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden moeten mensen kunnen kiezen voor een menswaardige dood, en daarbij kunnen rekenen op professionele ondersteuning. Zonder dat zij zichzelf moeten verantwoorden tegen anderen. Het moet echter ook niet zo zijn dat hun, te vaak slechte, omstandigheden de keuze beïnvloeden. Zoals tekortschietende zorg, onvoldoende deskundige palliatieve zorg of gewoon de mogelijkheid om nog een menswaardig leven te hebben. In die zaken schiet onze regering, en daarmee onze maatschappij, tekort.

Jeugdzorg zonder marktwerking en wachtlijsten

De bezuinigingen op de jeugdzorg zijn schrijnend. Kinderen moeten het recht op jeugdzorg behouden. Het is onaanvaardbaar dat zij langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die niet meer verantwoord is. Daarvoor is voldoende geld nodig, en dat is er ook! Het wordt er alleen niet aan uitgegeven. De introductie van de marktwerking in de jeugdzorg is de SP daarom een doorn in het oog. Door een initiatief van de SP mogen gemeenten in ieder geval geen zaken meer mogen doen met jeugdzorginstellingen met een winstoogmerk. Zo verdwijnt geld dat bedoeld is voor de jeugdzorg minder snel in de zakken van private investeerders.

Behoud kleine ziekenhuizen dichtbij huis

De SP is voorstander van een netwerk van ziekenhuizen die samenwerken op specialistische zorg. De kleine ziekenhuizen dichtbij huis blijven daarbij bestaan. Ze moeten gefinancierd worden op basis een gefundeerde inschatting van de geleverde en te leveren zorg. De financiering via ondoorzichtige en fraudegevoelige DBC’s moet stoppen. En natuurlijk komt er geen winstuitkering voor ziekenhuizen! Een open deur is dat wachtlijsten niet volstrekt onacceptabel en ook niet nodig zijn. In menselijk, maar ook economisch opzicht. Niemand schiet er iets mee op.

Goede thuiszorg in de buurt

Thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding moet in de buurt worden georganiseerd, en moet ruimhartig worden toegewezen. Private aanbesteding moet worden gestopt. Het leidt tot verschraling van de zorg, onderbetaling van de thuiszorgorganisaties en verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Met een basistarief, zonder eigen bijdrage, is onder de kostprijs werken verleden tijd. Ook het toenemende afschuiven op mantelzorg moet stoppen. Familie, vrienden of buren mogen nooit gedwongen worden om professionele zorg te verlenen. Waar wel zorg door mantelzorgers wordt geleverd, moeten zij meer ondersteuning krijgen. Wat dagbesteding betreft, voor demente ouderen of mensen met een verstandelijke beperking is dat vaak een onmisbare invulling van hun leven. De toenemende verschraling hiervan moet voorkomen worden.

Tot zover vandaag. Als, zoals blijkt, andere partijen graag met de veren van de SP pronken, geen probleem. Als we maar wel weten van wie die veren zijn.

Volgende keer De Zorg, deel 2. Met onder meer: Kleinschalige huisartsenposten in de buurt, De AWBZ: een solidaire volksverzekering, Meer ondersteuning voor mantelzorgers en Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met de groeten van Sophie!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier