h

Met de groeten van Sophie, Zorg en Welzijn, deel 2

27 november 2016

Met de groeten van Sophie, Zorg en Welzijn, deel 2

Met de groeten van Sophie, Zorg en Welzijn, deel 2

Sophie Post , Het gedachtegoed van de SP
Zorg en Welzijn, deel 2

In de loop van 2016 kregen steeds meer mensen door dat het huidige regeringsbeleid op z’n eind loopt. Dat er door het neoliberale beleid, nota bene door de PvdA ingezet, een grote vergeten groep is ontstaan, is inmiddels duidelijk. Dit was voor alle partijen aanleiding, met de verkiezingen in zicht, om weer eens flink links te doen. Maar wat blijkt nu eigenlijk? Alle linkse praat zou zo maar rechtstreeks uit het programma van de SP kunnen zijn gekopieerd. Van afschaffen van het eigen risico in de zorg tot aandacht voor de belastingontwijking van de multinationals. Ja, de groeten! Reden om de denkbeelden, het gedachtegoed van de SP eens extra aandacht te geven. Vandaag: Zorg en Welzijn, deel 2.

Ik moet het de Winterswijkse SP-site toegeven, mijn afbeelding is ronduit frivool. Ik ben er flink op vooruitgegaan! Toch gaat het nou niet direct om frivole zaken. Daarvoor is het te serieus.

Gelukkig lijkt het sociale aspect ook weer bij onze collega partijen “in” te zijn, gezien de reacties op het Nationale Zorgplan. Al lijkt het er op dat de komende verkiezingen daar ook iets mee te maken hebben. Er is gelukkig weer aandacht voor de misstanden in de zorg, voor de gevolgen van het beleid van PVDA en VVD. Aandacht voor ziekenhuizen die patiënten niet kunnen ontslaan omdat er geen verpleeghuis beschikbaar is. De standpunten van de partijen worden ineens weer sociaal. Zijn het SP standpunten? Kijk voor jezelf maar! Een bloemlezing. Deze keer: de Zorg, deel 2.

Kleinschalige huisartsenposten in de buurt

De huisarts is een vertrouwenspersoon. Ik ken mijn huisarts al jaren, hij heeft een belangrijke rol heeft bij het signaleren van medische problemen. Dat geldt voor iedereen. Er moet meer geld naar deze eerstelijnszorg. Huisartsenzorg leent zich niet voor concurrentie. De financiering daarvan moet daarom (weer) gebaseerd zijn op beschikbaarheid en in plaats van geleverde productie. En grote, onpersoonlijke huisartsen­posten moeten waar mogelijk worden afgebouwd. Er moeten daarentegen meer poliklinieken in de wijken zelf worden gebouwd. Overigens, wat geldt voor huisartsen geldt ook voor fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers. Kleinschaligheid is het devies.

De AWBZ: een solidaire volksverzekering

Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben is kenmerkend voor een solidaire samenleving. Als je door een chronische ziekte, een beperking of gewoon door ouderdom verzorging nodig had, kreeg je dat altijd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Maar sinds 2015 is die vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, zoals de Wet Langdurige Zorg. Maar er zijn dingen die niet of slechts beperkt door andere regelingen zijn overgenomen. De zorg en hulp voor mensen die dat nodig hebben moet worden behouden, de AWBZ moet daarom blijven. Dat kan alleen als bureaucratie, misbruik en een te grote werkdruk aangepakt wordt. Zorginstellingen moeten daarom niet concurreren maar samenwerken. In plaats van fusies van instellingen moeten grote instellingen juist weer worden gesplitst. Dat scheelt weer overbodige managementlagen en dus (veel) geld.

Meer ondersteuning voor mantelzorgers

Veel van wat nu mantelzorg heet werd voorheen door instellingen en professionals gedaan. De SP vindt dat er veel te veel op mantelzorg wordt afgeschoven. En de mantelzorgers verdienen veel meer ondersteuning. In plaats van het volstrekt onvoldoende “mantelzorgerscompliment” zou een basisinkomen het beste zijn ter compensatie van verminderd arbeidsinkomen en bijvoorbeeld reiskosten. Maar zolang die er niet is moet er minstens een mantelzorgtoeslag komen. Het zorgverlof moet worden uitgebreid. En heeft de mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering, dan moet hij/zij ontheffing van de sollicitatie­plicht krijgen. De mantelzorger moet ook voorrang kunnen krijgen bij het eventueel zoeken naar een woning in de buurt van de mantelzorg. Een punt is dat bij het vaststellen van de indicatie voor thuiszorg het geen rol mag spelen of je wel of geen mantelzorg hebt.

Meer bewegen houdt mensen langer gezond

Een toegankelijk sportaanbod is belangrijk voor de samenleving. Meer bewegen is gewoon gezond. Hoe jonger je begint met sporten, hoe langer je doorgaans actief blijft. Daarom is het belangrijk om op jonge leeftijd met sporten te beginnen. Sportverenigingen moeten financieel voldoende worden ondersteund, zodat voorkomen wordt dat alleen de rijkeren toegang tot sport hebben. Te denken valt aan een sportstrippenkaart, waarmee met korting kan worden gesport. Zo heeft de lokale SP van Winterswijk het initiatief van de “cultuurkaart” gestart, waarmee sport en cultuur ook voor mensen in armoede toegankelijk wordt. Sporten op school is ook goed om overgewicht onder kinderen tegen te gaan. Bovendien leren kinderen op deze wijze hoe leuk het is om te sporten. Er moet voor scholen een minimum-norm voor sport komen van minstens drie uur sport en bewegen per week. Op de basisscholen moeten de vakleerkrachten weer terug komen, en wordt schoolzwemmen weer aan de lessen toegevoegd. Extra aandacht is nodig voor mensen met een beperking. Voor de extra kosten die zij maken om te kunnen sporten, zoals voor vervoer of bijvoorbeeld voor hulpmiddelen als sportrolstoelen en dergelijke, moet een adequate vergoedingsregeling komen.

Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wat de SP betreft kan het Persoonsgebonden Budget blijven mits het wordt versterkt. Dit kan bijvoorbeeld door een zorgaanvraag op zorgbehoefte te doen, dus niet meer op basis van financieringsvorm. Eerst wordt vastgesteld of iemand begeleiding of verpleging nodig heeft, en dan pas wordt de financieringsvorm bepaald. Er moet in eerste instantie worden gekeken naar wat geregeld kan worden in de reguliere zorg. Kan het daar niet, dan moet er een PGB komen voor iemand die zorg nodig heeft en dat ook zelf kan organiseren.

Georganiseerde aanbieders, zoals zorgboerderijen, Thomashuizen, thuiszorgaanbieders, aanbieders van begeleiding, etc. moeten ook reguliere zorg gaan leveren. Dit vergroot de keuzevrijheid voor mensen met voorkeur voor een zorgaanbieder maar die geen PGB wensen. Het is nodig dat zo’n zorgaanbieder beter, goedkoper en sneller kan worden toegelaten tot de reguliere zorg. De aanbieder valt dan gelijk onder de Kwaliteitswet, waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht kan houden.

Voor mensen die werken via het PGB moet gelden dat opbouw van sociale rechten verplicht wordt. Er moeten dus premies voor pensioen, WW en zorgverzekering worden afgedragen. Ook moet er een mantelzorgcontract komen voor bijvoorbeeld familieleden die hun baan opzeggen ten behoeve van mantelzorg, en via het PGB voor hun inkomen worden gecompenseerd. Dit contract houdt in dat er premies worden betaald voor pensioen en WW, zodat ook de mantelzorger sociale rechten opbouwt.

Tot zover weer het gedachtegoed van de SP. En, zoals blijkt en ik vorige keer al zei, als andere partijen graag met de veren van de SP pronken, geen probleem. Als we maar wel weten van wie die veren zijn!

Volgende keer De Zorg, deel 3. Met: Het voorkomen van dakloosheid van mensen met schulden, Meer openheid over werkelijke kosten van geneesmiddelen, Voorkomen is beter dan genezen en Samenwerking in plaats van marktwerking.

 

Met de groeten van Sophie!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier