h

Waarom ik 6 april tijdens het Oekraïne-referendum "nee" stem

9 maart 2016

Waarom ik 6 april tijdens het Oekraïne-referendum "nee" stem

6 april is de dag dat u naar de stembus kunt gaan om te stemmen over het associatieverdrag met de Oekraïne.

Vele mensen weten niet waar het over gaat, laat staan hoe te stemmen. Ik leg u nu uit waarom ik "nee" stem.

Foto: SP

  1. Het verdrag geeft Oekraïne recht op geldelijke ondersteuning, dit met haar staatsschuld van 91 miljard is een explosieve situatie. En kan de Nederlandse belastingbetaler via Europa veel geld kosten
  2. Het doel is het creëren van een vrije markt waarbij liberalisering en privatisering de middelen zijn. Vrijhandel betekent voor Oekraïne dat de overheid veel minder maatregelen kan nemen om de economie te beschermen tegen de instroom van goederen, diensten en kapitaal. Bovendien zijn het vooral grote bedrijven die van vrijhandel profiteren. Oekraïne zal prijssubsidies en staatssteun voor ondernemingen moeten afbouwen, en allerlei sectoren worden geliberaliseerd. Gelijktijdig krijgen Europese ondernemingen gelijke rechten als Oekraïense. Dat betekent dat ondernemingen in Oekraïne gemakkelijker weggeconcurreerd kunnen worden. Tevens vervallen de voordelige handelstarieven in de handel met Rusland voor Oekraïne, waar vooral de industrie in het oosten van het land van profiteert. Ook zullen de prijzen van bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld medicijnen, naar verwachting juist stijgen door de internationale verplichtingen die het akkoord met zich meebrengt. De vrijhandel die door dit akkoord gestimuleerd wordt, is bovendien ook niet goed voor de EU: de kans op oneerlijke concurrentie neemt toe doordat Oekraïners dankzij visumvrij reizen makkelijker zwart werk kunnen vinden in de EU, waar EU-arbeiders weer de dupe van worden.
  3. Corruptie! Oekraïne is een zeer corrupt land: het staat op plaats 142 van de 174 van Corruption Perceptions Index van Transparancy International (hoe hoger, hoe corrupter). Omdat Oekraïne in gebreke blijft bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen verlaagde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de status van het land in 2015 naar dat van wanbetaler. Er zijn signalen dat IMF-geld in de verkeerde handen terecht gekomen is. Corruptie is in alle hoeken en gaten van de samenleving terug te vinden: denk aan het omkopen van professoren op de universiteit om tentamens te halen of het met de pet rond gaan bij burgers om een publiek project te realiseren, ondanks het feit dat zij al belasting betaald hebben. Ook veel buitenlandse, waaronder Nederlandse, ondernemers worden geconfronteerd met de corruptie in het land, waardoor projecten halverwege worden afgebroken.
  4. Dit akkoord heeft nadelige effecten voor Oekraïne, hoe mooi de woorden op papier ook klinken. Oekraïne verkeert in chaos en de directe aanleiding voor het barsten van de bom was dit associatieakkoord, dat de tweedeling in het land op scherp zette. Er vinden mensenrechtenschendingen plaats en corruptie viert hoogtij. Associatieakkoorden afsluiten met regeringen die deze problemen totaal niet in de hand hebben is dan ook geen gebaar van solidariteit, integendeel. Met dit associatieakkoord blijft Oekraïne gevangen in het machtsspel tussen de EU en Rusland en dat kan zeer kwalijke gevolgen hebben voor Oekraïne.
  5. Wil de Oekraïnse bevolking dit zelf? Nee, slechts een deel. Ten tijde van het ondertekenen van het politieke gedeelte van het akkoord was 40% voor en 40% tegen. Dat percentage is na de inlijving van de Krim bij Rusland iets opgeschoven omdat de Russisch georiënteerde bevolking van de Krim nu niet meer in de peilingen wordt meegenomen. Maar nog altijd tekent zich geen duidelijke meerderheid af die voor het akkoord is. Er is grote interne verdeeldheid tussen het westen, dat naar Europa trekt en voor het associatieakkoord is, en het oosten, dat zich op Rusland oriënteert. De burgeroorlog, die al aan meer dan 8.000 mensen het leven heeft gekost en daarnaast al 18.000 gewonden, 900.000 vluchtelingen en 1.3 miljoen intern ontheemden veroorzaakt (VN-cijfers), is daar het resultaat van. Een groot aantal vluchtelingen is overigens naar Rusland gevlucht, en niet naar Europa. Het associatieakkoord legt de keuze voor Europa dwingend vast door passages in de preambule (inleiding) zoals: ‘rekening houdend met de krachtige steun van het volk in Oekraïne voor de Europese koers van het land.’

Tot slot, wat u ook gaat stemmen, ga stemmen. Het is een groot voorrecht dat we hier in een democratie leven dat het ons mogelijk maakt om en ons te kunnen uiten en om per stem duidelijk te maken welke koers wij willen dat het land op moet gaan. Gebruik aub dat recht.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier