h

Mammon

15 juli 2015

Mammon

Mag ik u voorstellen, Mammon.

Wie zegt u?

Misschien dat u hem niet herkent, zijn volgelingen kent u echter heel goed. Dijsselbloem is er één van, Lagarde ook. En alle andere “Meer Europa, meer geld voor banken en grootkapitalisten”-adepten

Om kort te gaan, Mammon is de god van het geld en rijkdom. Hem aanbidden is zeggen dat alleen geld en rijkdom tellen, al het andere is inferieur.

 

Waar blijkt dat uit?

 

1) De opstelling richting de Grieken.

De Grieken hebben schulden. De Grieken zitten nu moeilijk met betalen. De ECB, IMF en de Europese commissie, de trojka, die toezicht houden op Europese landen met schulden hadden enkel en alleen de missie om de grote banken te redden. Vele miljarden zijn inderdaad richting Griekenland gegaan, met de beroemde uitspraak van Jan Kees de Jager toenmalig minister van Financiën “elke euro komt terug” en dat we er zelfs op zouden verdienen (alleen dat woord al dan weet u genoeg; een volgeling van Mammon). Waar zijn die miljarden heen gegaan? Niet naar de Grieken zelf. Ruim 90% is zo weer teruggevloeid richting de banken, grotendeel Nederlandse, Franse en vooral Duitse. Waarom is dit niet meer bekend? Men wil voorkomen dat bekend wordt dat de banken voor een tweede keer gered moesten worden, na de vele kapitaalinjecties bij de eerste bankenbailouts. Dat door deze opstelling Griekenland tot een 3e wereldland verwordt, de inwoners horigen worden aan de EU, kinderen honger leiden? Het is bijzaak, schuld is schuld en zal betaald moeten worden. Mammon staat boven menswaardigheid.

 

2) TTIP

TTIP, kort voor Transatlantic Trade and Investment Partnership, met daarin het Investor-to-State-Dispute Settlement  (ISDS) mechanisme en de Regulatory Cooperation Body (RCB) zal en moet er komen. Het grootkapitaal en vrijhandel zal en moet beschermd worden tegen lastige zaken zoals democratie, transparantie en consumentenrecht.

Waarom is dat zo slecht? De RCB zorgt ervoor dat het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid geeft om in de Brusselse achterkamertjes rechtstreeks invloed uit te oefenen op wetsvoorstellen van de Europese Commissie vóórdat die aan het Europees Parlement worden voorgelegd. Hoezo democratie?

ISDS, staat bedrijven toe om overheden aan te klagen voor elke overheidsbeslissing, ook lokaal!) die hen niet welgevallig is omdat het bijvoorbeeld toekomstige winsten belemmerd. Ze kunnen dan deze overheden aanklagen. Mammon staat boven wet.

 

3) 3% regel

Het is lidstaten verboden boven de 3% tekort uit te komen. Dit is vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact van 2002. Er moet alles op alles gezet worden om dit te voorkomen. Keihard bezuinigen is de remedie. Dat dit grote gevolgen heeft voor sociale zekerheid, zorg en werkgelegenheid? Maakt niet uit, de zelf ingestelde regels zijn belangrijker dan mensen en de gevolgen voor hen. Mammon staat boven solidariteit.

 

Mammon, god der hebzucht staat dus volgens de beleidsbepalers in Europa en haar lidstaten boven alles. Zijn wil is wet en het kapitalistische Europa gestoeld op neoliberale denkbeelden zijn paradijs.

Het meer Europa wordt stelselmatig door Europese strotten geduwd ook als die daar tegen hebben gestemd in 2005. Het verdrag van Lissabon in werking getreden in 2009 en die maar op 6 artikelen verschilt met de weggestemde Europese grondwet werd zonder het aan de kiezers te vragen (met uitzondering van een referendum in Ierland) doorgevoerd. Dat in de preambule (inleiding van een wet) juist staat dat dit verdrag is opgesteld om de Europese democratie te vergroten, maakt het nog pijnlijker. Ze hebben niet eens door dat de democratie door hen met voeten is getreden. Maar het verdrag zou en moest er komen, om de legitimiteit van de unie en haar vrijhandelszone te onderstrepen. Mammon staat boven democratie.

 

Het wordt tijd dat Mammon een halt wordt toegeroepen, dat we weer gaan inzien dat geld een handig ruilmiddel is niet meer en niet minder. Maar bovenal dat er weer meer aandacht komt voor de menselijke maat, iets waar in Europa een groot gebrek aan is.

 

Bronnen:        

http://www.troikawatch.net/nl/wat-is-de-trojka/

http://ewaldengelen.blogspot.nl/2015/06/vijf-jaar-voorgelogen-over-griek...

http://925.nl/archief/2010/05/12/gered-door-de-eu-bailout-barclays-ing-e...

http://www.knack.be/nieuws/wereld/er-is-weer-een-leerling-flauwgevallen-...

http://www.ftm.nl/column/ttip-de-democratie-heeft-het-nakijken/

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/32547_ttip_isds_en_de_d_van_de...

http://stopttip.net/investor-state-dispute-settlement-isds/

http://plazilla.com/page/4295000760/de-3-regel-uitgelegd

http://www.europa-nu.nl/id/vh7doublkozq/stabiliteits_en_groeipact

http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/90/Het-Verdrag-van-Lis...

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon

U bent hier