h

Rood

 

ROOD?

ROOD is de jongerenorganisatie van de SP. We noemen ons ‘jong in de SP’. Dat betekent dat ROOD-leden ook lid moeten zijn van de SP. Veertien- en vijftienjarigen kunnen lid zijn van ROOD, maar moeten ook lid worden van de SP als zij zestien zijn geworden. We zijn jong in de SP, omdat we gezamenlijke doelen hebben. Het is niet de bedoeling dat we onze kostbare tijd gaan verspillen met onderlinge strijd.

ROOD, jong in de SP, heeft drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste wil ze jongeren betrekken bij het verwerven van een socialistische maatschappij in Nederland. Een maatschappij waarin op een menswaardige manier, op gelijkwaardige basis en solidair met elkaar wordt omgegaan. Het tweede doel dat ROOD heeft, is de bekendheid van de Socialistische Partij (SP) te vergroten onder jongeren. Ten derde wil ROOD jongeren die zich aangetrokken voelen tot de SP een eigen plek bieden in de partij om actief te zijn.

ROOD is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de tweede politieke jongerenorganisatie van Nederland en het bestuur wil er natuurlijk alles aan doen om nog meer leden te krijgen.

ROOD is op twee manieren georganiseerd: in lokale groepen en in de landelijke vereniging. De laatste zet de grote lijnen uit en de groepen zijn actief op lokaal niveau. In beide gevallen staan we volledig achter de ideologie en standpunten van de SP, maar we praten dan ook volwaardig mee, in de afdelingen en in de landelijke partij.

Waarom voert ROOD actie?

Zonder strijd verandert er niets. Dus het voeren van strijd is een belangrijk onderdeel van ROOD. De acties die ROOD voert behartigen de belangen van jongeren in de maatschappij, vergroten het politiek bewustzijn onder jongeren, stellen misstanden aan de kaak en bevorderen de politieke participatie van jongeren, of ze nu lid zijn of niet.

Actievoeren doe je niet alleen, want samen sta je sterk. Wil je echt iets kunnen veranderen in de wereld, dan moet je de handen ineen slaan. Daarom zijn onze acties er zoveel mogelijk op gericht om jongeren te mobiliseren. Daarom steunt ROOD de SP volledig in haar strijd voor gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.

Lokale ROOD-groepen: hoe en wat?

Ieder SP-lid valt onder een afdeling. Jij dus ook. In die afdeling kan het zijn dat er een groepje ROOD-leden georganiseerd is in een ROOD-groep. Een ROOD-groep is onderdeel van de afdeling en valt, zoals we dat officieel noemen, onder de financiële, inhoudelijke en politieke verantwoordelijkheid van de afdeling. Er vindt als het goed is vaak overleg plaats over te voeren acties, maar de ROOD-groep kan ook prima haar eigen acties kiezen. Het kan ook zijn dat er in jouw afdeling nog geen ROOD-groep bestaat. Mocht jij het nu leuk vinden om aan de slag te gaan met ROOD, dan kun je contact opnemen met je afdelingsvoorzitter of met ROOD landelijk. De contactgegevens van lokale afdelingsvoorzitters vind je hier. Lokaal activisme is heel belangrijk voor ROOD. Het geeft ons een gezicht, maar ook inzicht in wat er leeft onder jongeren. ROOD stelt alles in het werk om de lokale groepen uit te rusten met de best mogelijke bagage.

ROOD in Winterswijk?

Er is op dit moment geen Rood groep actief in Winterswijk. Jongeren die belangstelling hebben om actief in de SP te worden kunnen contact met ons opnemen.

e-mail SP Afdeling Winterswijk

U bent hier